U bent hier:

Projectwerking

Top!score

Prioritair nascholingsproject Effectief differentiëren i.s.m. Eureka Expert

Van september 2013 tot en met augustus 2014 nemen 28 lagere en middelbare scholen deel aan het project Top!score. Met dit project willen we scholen begeleiden bij gedifferentieerde evaluatie, differentiërende werkvormen en differentiërend lesontwerp. M.n. bij de overgang van de lagere school naar het secundair onderwijs mag differentiatie niet over het hoofd worden gezien.

Door scholen samen te brengen leren ze elkaars praktijk te bevragen en te waarderen. Lagere scholen en secundaire scholen vormen duo's en zullen gedurende het hele jaar een gemeenschappelijk traject doorlopen in design en evaluatie van hun differentiërende praktijk.

Het project doorloopt twee trajecten:

Coachend leren leren (i.s.m. Eureka Expert)
Lesson Study

Op 12 februari 2014 voorzien we als schakelmoment tussen beide trajecten een studiedag. Voor meer informatie: zie events