U bent hier:

Postgraduaat School voor Allen

Vraag je je af

Wat het M-decreet voor jouw school zal betekenen? Hoe je als ervaren of beginnende leerkracht inclusief onderwijs mee vorm kan geven? Hoe je als directie een schoolklimaat schept waarin iedereen welkom is?
Hoe je als GON-begeleider kan meewerken aan volwaardige participatie en maximale leerkansen voor je leerlingen?
Hoe je als zorgcoördinator een team kan ondersteunen bij toenemende diversiteit op school? Hoe je als leerlingbegeleider kwetsbare leerlingen voldoende weerbaarheid kan bieden?
Hoe je een schoolteam kan sensibiliseren?

Dan biedt School voor Allen

een Postgraduaatsopleiding die inzoomt op de betekenis en de praktijk van brede leerzorg, inclusief onderwijs, kortom een School voor iedereen.  

Het Postgraduaat biedt effectieve strategieën voor een schoolbrede werking, analyse van barrières en kansen op school, coaching en ondersteuning van schoolteams, aanpassingen, leerling- en klasbegeleiding en sociale ondersteuning.

In 6 modules

  • Participatie en burgerschap (3 Studiepunten)
  • Leerbevordering (3 SPn)
  • Interactie en sociale ondersteuning (3 SPn)
  • Planning en coaching (3 SPn)
  • Specifieke doelgroepen (3 SPn)
  • Praktijkmodule (5 SPn)

Credits

Na het volgen van alle modules, leidt het Postgraduaat tot 20 SPn en een certificaat van (school)begeleider bij inclusief onderwijs. 
Meer info: annet.de.vroey@khleuven.be, inge.ranschaert@khleuven.be en karin.witvrouw@khleuven.be

  • Data 2015-2016 (size: 55,75 kb)

    Programma en data voor het academiejaar 2015-2016 in bijlage.