U bent hier:

Klaar voor het M-decreet?

Nascholingsaanbod in de hogeschool, 2015-2016.

Werken met de 'Index voor inclusie': brede schoolontwikkeling en klaspraktijk met aandacht voor diversiteit.

Nieuw vanaf schooljaar 2015-2016: Werken met de Index voor inclusie

Heel wat scholen hebben niet gewacht op het M-decreet om de toenemende diversiteit al flexibel tegemoet te komen. Maar hoe veranker je dit proces? Hoe deel je inspirerende praktijk?

Een kennismaking met de Index voor inclusie laat toe om in overleg met alle medewerkers van je school, sterktes en noden van je school in kaart te brengen op het vlak van gedifferentieerd werken, samenwerking met de brede schoolomgeving, evaluatie en participatie.

Op basis van een eerste verkenning, kunnen scholen vervolgens aan de slag met gekozen indicatoren.

Materiaal: Herziene INDEX VOOR INCLUSIE (Booth & Ainscow, 2011) in een nieuwe vertaling onder licentie van Ipass.

Op aanvraag via mail of telefonisch contact.

Kijkwijzer voor universele klaspraktijk

Universele klaspraktijk in secundaire scholen

Naar aanleiding van het onderzoek 'Inclusief de middelbare school' (2009-2012) ontwikkelde de KHLeuven een Kijkwijzer voor universele, inclusieve klaspraktijk in secundair onderwijs.

De kijkwijzer is gebaseerd op goede praktijk van inclusieve klassen in het secundair onderwijs en beschrijft als dusdanig haalbare didactische praktijk en differentiatie in klassen met GON-leerlingen of leerlingen met een ION-attest in de middelbare school.

In een workshop rond universele klaspraktijk worden meerdere dimensies van effectief onderwijs en universeel design voor leren toegelicht en uitgewerkt. Uitgangspunt is herkenbare praktijk, toepasbaar binnen de eigen vakdidactische aanpak, in klassen met veel of weinig leerlingen, grote diversiteit, en één of meerdere leerkrachten.

Op aanvraag via mail of telefonisch contact.

Samen sterk met co-teaching

Liever geen pottenkijkers in de klas? Of ben je benieuwd naar hoe de collega's het aanpakken? Er zijn veel goede redenen om met elkaar aan de slag te gaan. Differentiatie is er één van, ondersteuning van elkaar een andere. In deze workshop bekijken we werkvormen, mogelijkheden en valkuilen van co-teaching.

I.s.m. PDCL of op aanvraag via mail of telefonisch contact.

Redelijk aangepast? Het ontwikkelen en toelaten van flexibele aanpassingen in het onderwijs.

Hoor je ook meermaals een discussie op school over wat wel en niet kan worden getolereerd als aanpassing voor leerlingen met specifieke onderwijsvragen? Of over wat haalbaar is op lange termijn voor jou als leraar of voor het team?

Het juridische begrip 'Redelijke aanpassingen' roept heel wat vragen op in scholen. Toch zijn er duidelijke voorbeelden die de achterliggende betekenis kunnen verhelderen en het proces om redelijke aanpassingen af te wegen ook kunnen ondersteunen. 

Op aanvraag via mail of telefonisch contact.  

Workshop: Sticordi of UDL?

Steeds meer leerlingen hebben een vraag voor de toepassing van sticordi op school. Hoe integreer je al die maatregelen in je dagelijkse praktijk? Kan het niet eenvoudiger of universeler?

Deze workshop zoomt in op de toevoeging van bijzondere maatregelen in een universeel kader van klaspraktijk.

I.s.m. PDCL

Praten met ouders

Lijne Vloeberghs en Sofie Vaneynde deden de voorbije jaren onderzoek naar het belang van ouderbetrokkenheid in het competentieprofiel van leraren. Hoe praat je als leerkracht met ouders? hoe bouw je een relatie op met ouders? hoe bouw je als school een fijne samenwerking uit met ouders?

Op aanvraag via mail of telefonisch contact.

Handelingsgericht samenwerken op school. Op weg naar meer formatieve evaluatie.

Het M-decreet verankert het proces van Handelingsgericht (samen)werken. In deze vorming staan we stil bij de principes van Handelingsgericht werken, met een bijzondere focus op samenwerking en de betekenis van handelingsgericht werken als proces naar meer formatief evalueren.

Op aanvraag via mail of telefonisch contact.

Leren en participeren met behulp van een individueel aangepast curriculum.

Wanneer leerlingen worden vrijgesteld van (een groot deel van) het gemeenschappelijk curriculum, dan dient in een individueel handelingsplan voorzien te worden dat niet alleen doelen, maar ook inhoud en aanpak van een individueel aangepast curriculum omschrijft.

Maar hoe ga je te werk om een individueel aangepast curriculum op te stellen voor leerlingen met specifieke onderwijsvragen, voor wie de genomen en mogelijke redelijke aanpassingen niet meer volstaan om voldoende studievoortgang te bereiken in het gemeenschappelijk curriculum?

In deze vorming bekijken we het individueel aangepast curriculum in relatie tot het gemeenschappelijk curriculum en differentiërende maatregelen. Participatie aan het gemeenschappelijk curriculum blijft daarbij centraal. Aanpassingen worden concreet geïllustreerd en geoefend aan de hand van routeplanners bij het gemeenschappelijk curriculum.

Aanvragen via mail of telefonisch contact.