U bent hier:
  • home
  • Vorming & Postgraduaat

Leren van elkaar

Het bevorderen van inclusie, participatie en succes voor alle kinderen is dé uitdaging voor de komende jaren. Diversiteit is daarbij het uitgangspunt, volwaardige maatschappelijke participatie het doel. Scholen worden leergemeenschappen die zorgzame en effectieve oplossingen bedenken om deze participatie waar te maken. Engagement van haar leraren en ondersteunende teams is daarbij de sleutel tot succes.

Kernvragen waar scholen mee aan de slag gaan zijn:

  • wat zijn drempels voor participatie?
  • waar liggen er kansen voor participatie?
  • hoe kijken we naar 'succes' of slagen op school? hoe evalueren we leerlingen?
  • wat zijn effectieve aanpassingen? wat zijn redelijke aanpassingen?
  • wat betekent 'universeel onderwijzen'?
  • wat betekent curriculumdifferentiatie binnen de groep?
  • hoe werken we samen op school en in de klas? wie zijn onze partners?

Aanbod

Thema's voor workshops, studiedagen of langere trajecten kunnen in overleg worden afgesproken. Bekijk alvast het nieuwe aanbod hier en het ruimere aanbod op de website van het PDCL, het nascholingscentrum van de lerarenopleiding. PDCL regelt verder je aanvraag.

'Wat écht werkt' Lezing David Mitchell, 28 mei 2015, Campus Hertogstraat UC Leuven Limburg

Prof. Dr. David Mitchell werkt aan de Canterbury University Teacher College in Nieuw Zeeland en was op donderdag 28 mei te gast in UC Leuven Limburg, Campus Hertogstraat in Heverlee. Hij is de auteur van het boek ‘Wat écht werkt: 27 evidence based strategieën voor het onderwijs’.

Zijn belangrijkste doelstelling is het ondersteunen van leerkrachten en de professionelen die hen adviseren om meer effectief te worden in het lesgeven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (of dat nu gebeurt in een specifieke onderwijssetting of in een reguliere klas). Het is bijna onmogelijk om als onderwijsprofessional op de hoogte te blijven van de veelheid aan onderzoeksliteratuur en die te vertalen naar de eigen onderwijspraktijk. Mitchell probeert een brug te slaan tussen theorie en praktijk door wat werkt binnen onderwijs op een gebruiksvriendelijke manier te vertalen naar 27 strategieën, die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Deze strategieën situeren zich op school- en klasniveau en dragen bij aan beter onderwijs en beter leren voor álle leerlingen zowel op academisch als sociaal gebied. Mitchell had tijdens zijn verhaal ook specifiek aandacht voor het verbeteren van prestaties van leerlingen met een lage SES achtergrond.