U bent hier:
  • home
  • Index voor inclusie
terug naar overzicht
Index for inclusion Network

Een instrument voor schoolontwikkeling

Werken aan een welkome school

Veel scholen zijn bereid om aan een meer inclusief beleid te werken, maar hoe begin je daaraan? Aan de hand van de Index voor inclusie (Booth & Ainscow, 2011) worden scholen begeleid om een inclusievere koers te gaan varen. Ipass helpt scholen graag bij dit traject.

De Index voor Inclusie (Booth & Ainscow, 2002; 2011) biedt scholen een praktisch hulpmiddel bij toenemende diversiteit, om het proces naar inclusief onderwijs te ondersteunen. De Index is wetenschappelijk onderbouwd en is gebaseerd op de inzichten van schoolteams, leerlingen, ouders/verzorgers, schoolbesturen en de plaatselijke gemeenschap. De Index is inmiddels in 39 talen vertaald en wordt in meer dan 40 landen gebruikt.  Een breed netwerk van scholen over de hele wereld ontwikkelde eigen voorbeelden van goede praktijk.

http://www.indexforinclusion.org/

In 2011 is in Engeland de derde editie van de Index voor Inclusie verschenen, die ingrijpend is herzien en uitgebreid. Deze editie verbindt onderwijs aan waarden als duurzaamheid, wereldburgerschap, gezondheidsbevordering, mensenrechten en geweldloosheid en geeft een gedetailleerde schets van een nieuw, inclusief curriculum dat de ervaringen en toekomst van kinderen en jongeren weerspiegelt.

Procesbegeleiding

Van bij de lancering van de Index for Inclusion in 2002 is KHLeuven mee op de kar gesprongen om met dit evaluatie- en vernieuwingsinstrument aan de slag te gaan. In een interactieve aanpak werden scholen begeleid om aan de hand van de indicatoren van de Index een gelijke onderwijskansenbeleid uit te stippelen. In het Postgraduaat School voor Allen voeren studenten een intern onderzoek uit aan de hand van de Index.

Als kennis- en innovatiecentrum wil Ipass verder deze procesbegeleiding en onafhankelijk kwaliteitsonderzoek opnemen in scholen voor basis- en secundair onderwijs. Daar waar scholen willen starten met een duurzaam proces of waar het proces stagneert, kan een gerichte begeleiding en opvolging scholen weer op de rails zetten. Voor meer informatie: zie contactformulier ipass.

terug naar overzicht