U bent hier:

Internationale kijk op inclusief onderwijs

VN Verdrag voor de Rechten van Personen met een handicap (2006)


Wereldwijd zien scholen zich geplaatst voor de vraag naar inclusie. Ook leerlingen met een beperking maken deel uit van de diverse samenleving en hebben recht op onderwijs. Het VN-verdrag (2006) is hierin duidelijk: inclusief onderwijs is niet zomaar een optie, het is de eerste optie voor alle leerlingen, ongeacht prestaties of beperkingen.

Uit onderzoek is immers gebleken dat heterogeniteit een meerwaarde betekent voor het leren van àlle kinderen. Bovendien kunnen reguliere scholen aanpassingen en ondersteuning integreren in hun aanpak of inzetten met de hulp van anderen. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen kan een gesegregeerde aanpak - in een aparte onderwijssetting - overwogen worden. Daar waar noodzakelijke maatregelen volledig buiten proportie zijn - bv. financieel - en er geen alternatieven voor kunnen gevonden worden met behoud van inclusie, is een (tijdelijke) overstap mogelijk. Het Belgische en ook het Vlaamse Parlement ratificeerden het VN-verdrag al in 2009.
 

http://www.diversiteit.be/