U bent hier:

Toekomstige leraren

(Leraren)opleidingen en kenniscentra in binnen- en buitenland die de transitie naar meer inclusief onderwijs volgen, buigen zich over toekomstige rollen en profielen voor samenwerking.

In Europese context werd in 2012 een lerarenprofiel opgesteld voor de toekomstige leraar, betrokken bij inclusief onderwijs.

Het profiel van de inclusieve leraar vormt een leidraad voor het Kennis- en Innovatiecentrum Ipass. Het biedt een kader voor lerarenopleiders en toekomstige leraren.

TE4I

Profiel van inclusieve leraren
 

Het European Agency for the development of special needs education publiceerde recent een competentieprofiel voor inclusieve leraren. Dit profiel kwam tot stand na een driejarig onderzoeksproject "Teacher Education for Inclusion". Vijfentwintig Europese lidstaten namen deel aan dit project. Voor Vlaanderen was KHLeuven betrokken bij de totstandkoming van dit profiel.

Vier kernwaarden vormen het kader voor dit competentieprofiel: waarderen van diversiteit bij leerlingen, ondersteunen van alle leerlingen, samenwerken met anderen en persoonlijke professionele ontwikkeling. Ze vormen de basis voor de thema's van Ipass.

Profiel van inclusieve leraren