U bent hier:

Op weg naar een inclusieve samenleving

 

Inclusief onderwijs of het werken aan een school voor iedereen, stelt scholen voor één van de boeiendste uitdagingen van de komende jaren. De vraag naar maximale participatie van alle leerlingen, ongeacht voorkennis, talenten, tempo, voorgeschiedenis of beperkingen, nodigt scholen uit om nieuwe, creatieve, inclusieve oplossingen naar voor te schuiven. De achtergrond voor de huidige vraag naar meer inclusie om participatie en doorstroom in de schoolloopbaan te bevorderen, vinden we in internationale en nationale beleidsdocumenten.
 

Inclusie, participatie en zeggenschap starten met inclusieve onderwijsparticipatie, hoge verwachtingen en aanmoediging op school en aanpassingen waar nodig. Internationaal, nationaal en regionaal wordt ingezet op regelgeving die discriminatie tegengaat en gelijke kansen voor allen bevordert.  
 

Kernvragen hierbij zijn:

  • wat betekent 'discriminatie'?
  • wat betekent 'gelijke behandeling'?
  • wat betekent 'inclusie'?
  • wat zijn 'redelijke aanpassingen'?
  • wat betekent 'disproportionaliteit'?

zie ook: www.diversiteit.be/handicap
www.diversiteit.be/onderwijs
www.armoedebestrijding.be