U bent hier:

Ipass

Inclusie, PArticipatie en Succes op School

Ipass wil als kenniscentrum praktijkgericht onderzoek, vormings- en begeleidingstrajecten ontwikkelen m.b.t. inclusief onderwijs en specifieke vragen rond diversiteit op school. Het richt zich tot het werkveld van basisscholen en secundaire scholen en tot lerarenopleiders.

Index voor inclusie3

Index voor Inclusie, herziene editie!

Nieuw! De Nederlandse vertaling van de Index voor inclusie (Booth & Ainscow, 2011), derde herziene editie, is klaar!

Dit inspiratieboek en instrument voor brede schoolontwikkeling werd dit jaar vertaald op initiatief van Ipass en in samenwerking met een consortium van hogescholen in Vlaanderen en Nederland.  

Interesse? Je kan met de Index aan de slag op vele manieren.

UC Leuven Limburg biedt meerdere vormingstrajecten waarbij de Index centraal staat.

v Prioritair Nascholingsproject KITS

v Postgraduaat School voor Allen

v Teamgerichte nascholing.

Of je kan het boek natuurlijk ook gewoon aankopen. Prijs: 45 € + 10€ verzendkosten. Te bestellen bij UC Leuven Limburg, annet.devroey@ucll.be of lijne.vloeberghs@ucll.be

KITS

prioritair nascholingsproject KITS

nieuw! KITS : krachtige indicatoren voor een toegankelijke school

In september 2015  gaat het M-decreet in werking, een opstapje richting meer inclusief onderwijs dat scholen soms wat onzeker maakt.

Wil jij samen met enthousiaste nascholers jouw lerarenteam meer systematisch ondersteunen bij deze overgang, dan is het prioritaire nascholingsproject KITS iets voor jou!

Wij richten ons op scholen van het basis- en secundair onderwijs. Voorwaarde tot deelname is een gezamenlijke inschrijving van minimum 3 scholen uit eenzelfde scholengemeenschap. Deze scholen gaan doorheen het traject samen aan de slag en kunnen werksessies op hun eigen school dan ook open stellen voor geïnteresseerden uit de andere deelnemende scholen van de scholengemeenschap. Zo werken we ook op dat niveau aan een samen lerende gemeenschap!

Het aangeboden traject bestaat uit 2 parallelle sporen.

In een eerste spoor werken we samen met de kernteams (=directie, zorgcoördinator, CLB-medewerker, GON- of ION-begeleiders, pedagogische begeleiding, …)  rond een meer inclusieve cultuur, praktijk en beleid op jullie scholen. Uit elk van de aangeboden inhouden kan vervolgens in een tweede spoor  een thema gekozen worden waarrond de nascholers samen met het hele lerarenteam aan de slag gaan.

een schematisch overzicht van het project vind je door hier te klikken

Via een website en een digitaal prikbord worden alle inhouden, good practices, vragen en opmerkingen van de deelnemende scholen verzameld en open gesteld!

Meer info? Annet.devroey@ucll.belijne.vloeberghs@ucll.be of carine.willaert@ucll.be

KITS Krachtige indicatoren voor een toegankelijke school

Schrijf je nu in! Voorwaarde voor inschrijving is deelname van 3 scholen van eenzelfde scholengemeenschap.

Schrijf alvast individueel in, en wijs de weg naar KITS aan je collega's uit je scholengemeenschap.

Je ontvangt bevestiging van inschrijving via PDCL - Navorming UCLL en we nemen eind augustus contact op voor een eerste intake.

Klik op de afbeelding als u deze niet kan lezen.
Klik op de afbeelding als u deze niet kan lezen.
 
  * Deze velden zijn verplicht

Vragen over het M-decreet?

Handelingsgericht werken in een continuüm van ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  

Vanaf 2015-2016 veranderen de voorwaarden voor verwijzing naar het buitengewoon onderwijs. Het M-decreet biedt een nieuw wettelijk kader voor (meer) inclusief onderwijs in Vlaanderen.

Heb je vragen over redelijke aanpassingen, handelingsgericht werken, participatie van leerlingen door middel van een individueel aangepast curriculum, een gemotiveerd verslag of voorwaarden voor het verlenen van een inschrijvingsverslag? Het M-decreet verankert internationale, juridische begrippen en zorgpraktijk van Vlaanderen en Nederland in de nieuwe regelgeving. Informatie of vorming kan worden aangevraagd via Ipass.